Dermal fillers

Injicerbar fyldstof (injicerbar kosmetisk fyldstof, injicerbar ansigtsfyldstof) er et fyldstof, der injiceres i huden for at hjælpe med at udfylde ansigtsrynker og tab af volumen i ansigtet og genoprette et fyldigere, glattere og mere ungdommeligt udseende.

De fleste af disse fyldstoffer er midlertidige, fordi de til sidst absorberes af kroppen – normalt inden for 6-12 måneder afhængigt af stofkoncentrationen, patientprofilen og virkningsmekanismen, men der er nogle, der holder længere og endda betragtes som permanente.

Typer af Fillers

Det mest almindeligt anvendte fyldstof er hyaluronsyre (HA), også kaldet hyaluronan (da HA i virkeligheden er en form for salt – ikke en syre), som findes i vores egen krop og spiller en vigtig rolle på mange måder, f.eks. ved hydrering af brusk/led, vævsregeneration og sårheling på grund af dets utrolige sugeevne.

Da HA kan tilbageholde 1000 gange så meget vand som sin vægt, er det ikke kun fremragende som volumen- og udglattende middel, men også en kraftig fugtighedsgiver, der også anvendes lokalt. Da den frie, radikale form af HA meget let spredes, nedbrydes og ødelægges, anvendes der normalt forskellige bindemidler såsom BDDE (som oftest anvendes i HA-fyldere) for at forsinke nedbrydningen og give en mere lokaliseret struktur og dermed give 6-12 måneders fordele som injiceret og tilsigtet.

Algeness® fillers

Algeness® er det nyeste gennembrud inden for fyldstofindustrien. Et biomateriale bestående af en renset agarosegel (i polysaccharidfamilien ligesom HA’er), der stammer fra en sofistikeret fremstillingsproces. For første gang i den æstetiske medicins historie er der på markedet et 100 % naturligt, biokompatibelt og bionedbrydeligt injicerbart implantat med en holdbarhedsprofil, der kan sammenlignes med HA-fyldere, og som opfylder de mest krævende behandleres forventninger og krav. 

Algeness ® indeholder ikke tværbundne syntetiske kemikalier (BBDE), der er forbundet med hyaluronsyre (HA) fyldstoffer. Det giver dig øjeblikkelige resultater, giver en fremragende holdbarhed af resultatet og har en meget sikker og tolereret sikkerhedsprofil – alt sammen dokumenteret af kliniske undersøgelser. Desuden har det en ekstremt lav migration, hvilket giver dig mulighed for at forme ansigtet som ingen anden dermal filler gør i dag – fremragende til korrektion af midten af ansigtet, næse eller hage.

Hvem er kandidat til behandling, og hvad kan man forvente

Hvis man ser på HA-fyldere, kan næsten alle få behandling, hvilket betyder, at der ikke rigtig er nogen udelukkelsesfaktorer som sådan. Behandlingen og i høj grad resultaterne med dermal fillers er individuelle og afhænger af alder, hudkvalitet og -type samt eksterne faktorer som f.eks. solpåvirkning, rygning osv.

Nogle personer og behandlingsområder kan have brug for mere end én injektion for at opnå den ønskede effekt. Et vellykket resultat afhænger – som nævnt ovenfor – af hudens sundhed, men også af sundhedsplejerskens dygtighed og den anvendte type filler. Generelt varer effekten i ca. 6-12 måneder, men for nogle vil det være kortere og for andre længere.

Dermal fillers

Typisk er de mest almindelige patienttyper:

  • Patienter med en eller anden form for asymmetri i ansigtet, enten født sådan eller efter at have haft en sygdom eller et betydeligt vægttab. Disse patienter er både mænd og kvinder og kan være i alle aldre.
  • Patienter, der viser tegn på ældning i form af rynker og/eller tab af volumen. Selv om aldring er individuelt, begynder patienterne oftest at vise aldersrelaterede symptomer omkring 35-40 års alderen.

Med polysaccharide fyldstoffer er der ingen begrænsninger med hensyn til antallet af behandlinger, som patienterne kan modtage, og der er heller ingen begrænsninger med hensyn til alder eller køn som sådan.

Hvordan vælger man en behandling, og hvilket produkt er det rigtige at bruge?

Det første punkt er at kontrollere, om produktet er korrekt dokumenteret og fremstillet. I USA er fillers godkendt som medicinsk udstyr af Food and Drug Administration (FDA) og hører under receptpligtig praksis. I Europa og Storbritannien skal HA-fillers have CE-mærkning fra sundhedsmyndighederne og er ikke-receptpligtigt medicinsk udstyr.

CE-mærkning, som regulerer overholdelsen af produktionsstandarder, kræver ikke påvisning af medicinsk effekt på samme måde som FDA-godkendelse. Som følge heraf er der mange flere injicerbare fyldstoffer på det britiske/ europæiske marked, der stammer fra hele verden, sammenlignet med en håndfuld, der er tilgængelige i USA. I dag kræver EU’s reguleringsorgan og lokale sundhedsmyndigheder imidlertid overvågning efter markedsføringstilladelsen og indberetning af bivirkninger for medicinsk udstyr i klasse III (herunder fyldstoffer).

MediNordic sælger sine injektionsprodukter kun til sundhedspersonale.
Det er også vigtigt, hvem der behandler dig. I USA ordineres og udføres injektionen af en sundhedsperson, som regel en læge. I EU kan fyldstoffer normalt injiceres af enhver, der har tilladelse til det af de respektive lokale sundhedsmyndigheder – normalt læger og sygeplejersker. I nogle EU-lande er der dog ingen regler herom, og i princippet kan alle behandle, uanset om de er kvalificerede eller ej.

De fleste europæiske og i hvert fald nordiske sundhedspersoner (læger og sygeplejersker), der behandler patienter med fyldstoffer, er omhyggelige og kræver tilstrækkelig dokumentation, ikke blot om produktionskvalitet, men også om virkningsmekanisme, produktegenskaber, klinisk dokumentation og dokumenterede resultater. De er uddannet og har erfaring med injektionsteknikker og ansigtsfysiologi, herunder nerver og kar, som udgør højrisikoområder ved behandling. Patienterne bør ikke lade sig behandle af andre end registrerede injektorer/sundhedspersonale.

Når vi nærmer os produktteknologien, er de vigtigste faktorer af interesse følgende:

  • Mængden af aktiv ingrediens (HA, agarose, kollagen, hydroxylapatit osv.) i produktet – i princippet er forskellige koncentrationer velegnede til forskellige indikationer.
  • Størrelsen af partikler/molekyler i produktet, da mindre molekyler integreres bedre/mere naturligt med eget væv. Variation af partikelstørrelserne i produktet, hvor monofasiske produkter har homogene partikelstørrelser, der viser større kohæsion og bliver på plads, i modsætning til bifasiske/varierende partikelstørrelser, der er mindre kohæsive og kan vandre/spredes ud efter injektion.
  • Teknologi (tværbinding), der anvendes til at opbygge og binde den frie HA – for at sikre, at produktet holder så længe som muligt efter injektion. De tværbindingsmidler, der anvendes til fremstilling af HA-fyldstoffer, omfatter 1,4-butandiol diglycidylether (BDDE) og divinylsulfon. Mere koncentrerede produkter med en højere grad af tværbinding giver en længere levetid, men de kan være forbundet med en højere risiko for inflammation og knudedannelse, især hvis gelen indeholder rester af tværlinker. Dermal Fillers - MediNordic
  • Reologiske egenskaber som gelkonsistens, hårdhed, viskositet og vandopløselighed spiller en vigtig rolle med hensyn til, hvor let produktet er at arbejde med (ekstruderingskraft, præcision), og den indsprøjtede HA-gel kommer til at ligge på sin plads, bliver på sin plads og former sig. Alle disse faktorer har indflydelse på mulighederne for produktanvendelse, på hvor let og behageligt det er at injicere produkterne og på de æstetiske resultater og deres holdbarhed.
  • Jo højere koncentration, jo større partikelstørrelse og jo mere tværbinding der anvendes, jo dybere skal de injiceres (volumengivende effekt) og jo længere holder de, mens den nederste ende af sortimentet tillader mere overfladisk injektion og anvendes til mere synlige, overfladiske rynker og linjer samt til læbeformning, men holder typisk mindre end de volumengivende, stivere gelprodukter.
  • Endelig indeholder de fleste af de fyldstoffer, der sælges i dag, lokalbedøvende ingredienser – lidocain – i dem. Dette er for at mindske patientens ubehag i forbindelse med selve injektionen. Det er især nyttigt i de mere følsomme, overfladiske områder som f.eks. læberne.

Mens den nye agarose-filler har meget få bivirkninger og typer af bivirkninger på grund af manglen på cross-linkers, ligner de fleste monofasiske HA-fillerprodukter hinanden meget med små variationer som beskrevet ovenfor. Derfor er bivirkningerne over hele linjen meget ens og forekommer med samme hyppighed. Disse omfatter rødme på injektionsstedet, hævelse og blå mærker. De langt mindre hyppige bivirkninger omfatter hæmatomer, knuder, granulomer og infektioner.

Hygiejne generelt, desinfektion af injektionsstederne og ingen genbrug af kanyler er afgørende elementer for at undgå bivirkninger.

I betragtning af alt det ovenstående er det ofte injektørens præferencer, der spiller en rolle i forbindelse med beslutningen om, hvilke fyldstoffer der anvendes – både med hensyn til produktets egenskaber/kvalitet, injektionskomfort og -lethed samt pris.