Injiserbar dermafiller

Injiserbare dermale fillere (kosmetiske fillere, ansiktsfillere) er fillere som injiseres i huden for å fylle ut rynker i ansiktet. Men også for å korrigere tap av ansiktsvolum, slik at ansiktet får et fyldigere, jevnere og mer ungdommelig utseende.

De fleste av disse injiserbare hudfyllstoffene er midlertidige fordi de etter hvert absorberes av kroppen. Vanligvis innen 6-12 måneder, avhengig av stoffkonsentrasjon, pasientprofil og virkningsmekanisme. Men det finnes noen injiserbare dermal fillers som varer lenger og til og med anses som permanente.

Typer av injiserbare dermale fillere

Det mest brukte fillerstoffet er hyaluronsyre (HA) – også kalt hyaluronan. HA er egentlig en form for salt – ikke en syre. Det finnes i vår egen kropp. Det spiller også en viktig rolle på mange måter. Det bidrar til hydrering av brusk/ledd, vevsregenerering og sårheling på grunn av sin utrolige evne til å holde på vann.

Siden HA kan holde på 1000 ganger sin egen vekt i vann, er det ikke bare utmerket som volum- og utjevningsmiddel. Det er også en kraftig fuktighetsbevarende faktor som også brukes lokalt. Fordi den frie, radikale formen av HA er svært lett dispergert, nedbrytes og ødelegges, finnes det ulike bindemidler. Derfor brukes vanligvis BDDE (mest brukt i HA-fyllstoffer) for å forsinke nedbrytningen. Og for å gi en mer lokalisert struktur og dermed gi 6-12 måneders effekt som injisert og tiltenkt.

Algeness® injiserbare hudfillere

Algeness® er det nyeste gjennombruddet i fillerindustrien. Det er et biomateriale som består av en renset agarosegel, fremstilt ved hjelp av en sofistikert produksjonsprosess. Agarosegel tilhører polysakkaridfamilien, i likhet med HA. For første gang i den estetiske medisinens historie er et 100% naturlig og injiserbart implantat tilgjengelig på markedet. Det er til og med biokompatibelt og biologisk nedbrytbart med en holdbarhetsprofil som kan sammenlignes med HA-filler. Dette er nå tilgjengelig på markedet og oppfyller forventningene og kravene til de mest krevende behandlerne.

Algeness ® er fri for tverrbundne syntetiske kjemikalier (BBDE) som brukes i fyllstoffer med hyaluronsyre (HA). Algeness® gir umiddelbare resultater, holder lenge og har en svært trygg og tolerert sikkerhetsprofil. Alt dette er dokumentert i kliniske studier. I tillegg har den ekstremt lav migrasjon, noe som gjør det mulig å forme ansiktet på en måte som ingen annen dermal filler gjør i dag. Dette gjør den utmerket til korreksjon av midtansikt, nese eller hake.

Hvem egner seg for injeksjonsbehandling med dermal fillers, og hva kan du forvente?

Når det gjelder HA-fillers, kan nesten alle få behandling, noe som betyr at det egentlig ikke finnes noen ekskluderende faktorer. Behandlingen – og i stor grad resultatene – med dermal fillers er individuelle, avhengig av alder, hudkvalitet og hudtype. Men også av ytre faktorer som soleksponering, røyking osv.

Noen personer og behandlingsområder kan trenge mer enn én injeksjon for å oppnå ønsket effekt. Vellykkede resultater avhenger – som nevnt ovenfor – av hudens helse. Men det avhenger også av helsepersonellets dyktighet og hvilken type filler som brukes. Generelt varer effekten i ca. 6-12 måneder, men for noen vil den være kortere og for andre lengre.

De vanligste pasienttypene er:

Pasienter som har en eller annen form for asymmetri i ansiktet – enten fordi de er født slik eller fordi de har hatt en sykdom eller et betydelig vekttap. Disse pasientene er både menn og kvinner og kan være i alle aldre.
Pasienter som viser tegn på aldring i form av rynker og/eller volumtap. Selv om aldring er individuelt, er det vanligst at pasientene begynner å vise aldersrelaterte symptomer i 35-40-årsalderen.

Med polysakkaridfyllstoffer er det ingen begrensninger med hensyn til hvor mange behandlinger pasientene kan få. Det er heller ingen begrensninger med hensyn til alder eller kjønn.

Hvordan velger man en injektabel dermal filler?

Det første punktet er å sjekke om produktet er riktig dokumentert og produsert. I USA er fillere godkjent som medisinsk utstyr av Food and Drug Administration (FDA) og faller inn under reseptpliktig praksis. I Europa og Storbritannia trenger HA-fillere CE-merking fra helsemyndighetene og er reseptfritt medisinsk utstyr.

CE-merking, som regulerer overholdelse av produksjonsstandarder, krever ikke påvisning av medisinsk effekt på samme måte som FDA-godkjenning. Som et resultat av dette finnes det mange flere injiserbare fyllstoffer på det britiske/europeiske markedet med opprinnelse fra hele verden, sammenlignet med en håndfull som er tilgjengelige i USA. I dag krever imidlertid EUs reguleringsorgan og lokale helsemyndigheter overvåking etter markedsføringstillatelse. De krever også bivirkningsrapportering for medisinsk utstyr i klasse III (inkludert fyllstoffer).

Hvilket fyllstoff er det riktige å bruke?

MediNordic selger sine injeksjonsprodukter kun til helsepersonell. Det er også viktig hvem som behandler deg. I USA foreskrives og utføres injeksjonen av helsepersonell – vanligvis en lege. I EU injiseres fillere vanligvis av alle som har fått tillatelse til å gjøre det av de lokale helsemyndighetene. Dette er vanligvis leger og sykepleiere. I noen EU-land finnes det imidlertid ingen regler for dette. Og i prinsippet kan hvem som helst behandle, uansett om de er kvalifisert eller ikke.

De fleste europeiske og i hvert fall nordiske helsepersonell (leger og sykepleiere) som behandler pasienter med fillere, er forsiktige. Og de krever tilstrekkelig dokumentasjon. Ikke bare om produksjon og kvalitet, men også om virkningsmekanismen. For ikke å snakke om produktegenskaper, klinisk evidens og dokumenterte resultater. De er opplært i og har erfaring med injeksjonsteknikker og ansiktsfysiologi – inkludert nerver og blodårer som utgjør høyrisikoområder ved behandling. Pasienter bør ikke la andre enn registrerte injeksjonsbehandlere/helsepersonell behandle dem.

De viktigste faktorene når det gjelder produktteknologi

  • Mengden aktiv ingrediens (HA, agarose, kollagen, hydroksylapatitt osv.) i produktet – i prinsippet er ulike konsentrasjoner egnet for ulike indikasjoner.
  • Størrelsen på partiklene/molekylene i produktet, ettersom mindre molekyler integreres bedre/mer naturlig med eget vev.
  • Variasjon i partikkelstørrelsen i produktet, der monofasiske produkter har homogene partikkelstørrelser som viser mer kohesivitet. De holder seg også på plass i motsetning til bifasiske/varierende partikkelstørrelser som er mindre kohesive og kan migrere/spres ut etter injeksjon.
  • Teknologi (krysskobling) som brukes til å konstruere og binde fri HA – noe som sikrer at produktet varer så lenge som mulig etter injeksjon.
  • Tverrbindingsmidler som brukes til å produsere HA-fillere, omfatter 1,4-butandioldiglycidyleter (BDDE) og divinylsulfon. Mer konsentrerte produkter med høyere grad av tverrbinding gir lengre levetid, men de kan også være forbundet med høyere risiko for betennelse og knutedannelse. Spesielt hvis gelen inneholder rester av tverrbindingsmidler.
  • Reologiske egenskaper, som gelens konsistens, hardhet, viskositet og grad av vannløselighet, spiller en viktig rolle for hvor lett produktet er å arbeide med (ekstruderingskraft, presisjon).
  • Og slik at den injiserte HA-gelen kommer på plass, holder seg på plass, formes og støpes. Alle disse faktorene påvirker mulighetene for produktbruk, hvor enkelt og komfortabelt det er å injisere produktene. Men også de estetiske resultatene og hvordan de blir.

  • Jo høyere konsentrasjon, desto større partikkelstørrelse. Og jo mer tverrbinding som brukes, jo dypere må de injiseres (volumgivende effekt) og jo lenger varer de. Den lavere konsentrasjonen tillater en mer overfladisk injeksjon og brukes til mer synlige, overfladiske rynker og linjer samt til leppekonturering. Men de varer vanligvis kortere enn de volumgivende, stivere gelproduktene.
  • Endelig inneholder de fleste fillere som selges i dag lokalbedøvelse – lidokain. Dette er for å redusere ubehaget pasienten opplever i forbindelse med selve injeksjonen. Det er spesielt nyttig på mer følsomme, overfladiske områder som leppene.

Den nye Agarose-filleren har svært få bivirkninger og uønskede hendelser. Dette skyldes mangelen på krysskoblere, og de fleste monofasiske HA-fillerprodukter er svært like hverandre med små variasjoner som beskrevet ovenfor. Bivirkningene er derfor svært like og forekommer med samme hyppighet. Disse inkluderer rødhet på injeksjonsstedet, hevelse og blåmerker. Langt sjeldnere forekommer bivirkninger som hematom, knuter, granulomer og infeksjoner.

Generell hygiene, desinfeksjon av injeksjonsstedene og ingen gjenbruk av nåler er avgjørende for å unngå bivirkninger.

Med tanke på alt det ovennevnte er det ofte injeksjonsbehandlerens preferanser som avgjør hvilke fyllstoffer som brukes. Både når det gjelder produktegenskaper/-kvalitet, injeksjonskomfort og -vennlighet samt pris.