Algeness® fillers, ett genombrott inom subdermala fyllmedel

 • Algeness-fyllmedel är 100% naturliga och därför biokompatibla med den mänskliga organismen.

 • Algeness är ett biomaterial och resultatet av en sofistikerad extraktions- och reningsprocess.

 • Det är en agarosgel (polysackarid) och kommer ursprungligen från rödalgen Agar-Agar.

 • Dessutom innehåller Algeness inga tvärbundna syntetiska kemikalier som BDDE eller PEG. Dessa är förknippade med hyaluronsyra (HA) fyllmedel.

 • Algeness fyllmedel är därför 100 % naturliga fyllmedel. Framför allt Algeness molekylära och biofysiska egenskaper gör det till ett genombrott inom tekniken för injektion av fyllmedel.

Slutligen kommer Algeness fillers att hjälpa dig till ett mer definierat, konturerat och ungdomligt utseende där en implantatliknande effekt önskas.

 

VETENSKAPEN BAKOM ALGENESS FYLLMEDEL

Algeness fillers är i princip kulmen på 15 års vetenskaplig och klinisk forskning. Teamets mål med Algeness var att hitta det mest naturliga och biokompatibla materialet. I princip ett material som både kunde fylla ut rynkor och kompensera för volymförlust i ansiktet. Men också remodellera vävnad och återuppbygga ansiktsstrukturen.

Dessutom har omfattande forskning genomförts för att belysa förhållandet mellan agarosstrukturen och det fysiologiska svaret. Och det visade sig att man med hjälp av olika koncentrationer av agaros kunde få fram olika tredimensionella strukturer. Men var och en interagerar på sitt eget sätt med cellens vitala och funktionella parametrar. Faktum är att Algeness fillers har vunnit ett antal priser för sin enastående vetenskapliga innovation inom den medicinska estetiska genren. Och det både i USA och i hela världen.

Algeness fyllmedel - Före och efter

MASTER YOUR RESULTS® - OMEDELBARA RESULTAT

Sammanfattningsvis finns det för första gången i den medicinska estetikens historia ett 100 % naturligt, biokompatibelt, kemikaliefritt och injicerbart implantat på marknaden. Och Algeness fillers uppfyller de mest erfarna och skickliga läkarnas förväntningar och krav med mera.

Att uppfylla patienternas förväntningar kan förvisso vara en utmaning. Eftersom de vill se omedelbara resultat samtidigt som de vill behålla ett naturligt utseende. Men detta kan uppnås med de kontrollerade injektionstekniker som man kan lära sig genom kursen “Master Your Results™”. Eftersom denna kurs innehåller teori och praktisk träning samt andra övergripande kurser. Vidare är den exakta mängden filler mycket viktig när läkaren måste leverera säkra, naturliga, omedelbara resultat med precision.

DET DU SER ÄR VAD DU FÅR

 • Algeness fillers ger alltså omedelbar volym. Väntetiden för effekt, som till exempel med HA-fillers kan vara upp till flera veckor, finns inte med Algeness.
 • Med Algeness finns det ingen eller extremt låg migration.
 • Fyllmedel från Algeness är inte hydrofila och drar inte till sig vatten. Inte ens i vävnaden. Och det blir ingen till minimal svullnad efter injektionen. På så sätt kan både injektören och patienten se det slutliga, naturliga resultatet.
 • Med kliniska studier bakom sig har Algeness visat sig ha en hållbarhet som är jämförbar med HA-baserade fyllmedel.
 • Och våra fyllmedel finns i fyra olika koncentrationer som används beroende på indikation. Så ju högre koncentration, desto längre håller de.
 • Och på grund av deras 100 % biokompatibilitet är Algeness mycket säker att använda. Allergiska reaktioner förekommer ytterst sällan och i lägre grad.